Tag Archive: bị xuất tinh sớm

thanh niên trẻ xuất tinh sớm

Nhiều thanh niên trẻ bị xuất tinh sớm, tại sao?

5 / 5 ( 1 vote ) Nhiều thanh niên trẻ bị xuất tinh sớm, tại sao? Xuất tinh sớm là một hiện tượng thường gặp, ít người đàn ông nào trong suốt cuộc đời không trải qua ít nhất một lần xuất tinh sớm. Không có quy ước cụ thể về thời gian xuất tinh… chi-tiet