Tag Archive: Biểu hiện viêm bàng quang kẽ

Viêm bang quang kẽ

Nhận diện viêm bàng quang kẽ

  Viêm bàng quang kẽ là dạng viêm nhiễm bàng quang mạn tính tức viêm ở lớp cơ của bàng quang. Bệnh hiện nay chưa rõ nguyên nhân nhưng tạm xác định là do  thiếu một chất được tiết ra ở lớp bề mặt phủ bàng quang nên nước tiểu đã thấm vào lớp cơ,… chi-tiet