Tag Archive: chưa ung thư tuyến tiền liệt

Chữa ung thư tuyến tiền liệt bằng vàng

Chữa ung thư tuyến tiền liệt bằng “Vàng”

Các nhà sinh học Mỹ đã điều chế một chế phẩm đặc biệt trên cơ sở nước chiết của chè và những hạt vàng phóng xạ cực mịn (gọi là nano-vàng). Chế phẩm này có thể tiêu diệt nhanh chóng và an toàn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Những thử nghiệm rất thành công… chi-tiet