Tag Archive: dài da bao quy đầu

dài dao quy đầu

Da bao quy đầu dài nguy hiểm ra sao ?

Cánh XY ơi, nhanh nhanh kiểm chứng xem mình có thuộc vào diện này không nhé! Thông thường mỗi XY ở độ tuổi 0 – 7, da bao quy đầu tương đối dài, nó bao phủ toàn bộ đầu dương vật và ống nượu đạo. Sau này, trong thời kỳ phát triển, đặc biệt là… chi-tiet