Tag Archive: Đái dắt

rau mồng tơi chữa đái rắt

Rau mồng tơi chữa đái dắt

Tiểu dắt – đái dắt chỉ hiện tượng tiểu nhiều lần trong ngày, mỗi lần đi rất ít và tiểu nhiều nhất là về đêm. Số lần có khi tới 10 – 20 lần/ngày, đêm. Tiểu dắt thường kèm theo tiểu buốt. Tiểu dắt thường xuất phát từ các chứng bệnh như viêm bàng quang, sỏi… chi-tiet