Tag Archive: nguy cơ vô sinh

Vô sinh nam giới và những nguy cơ

3 / 5 ( 2 bình chọn ) Theo truyền thống từ ông cha ta , xã hội thường hay quan niệm rằng có con vào lúc nào, ở đâu và sinh bao nhiêu con là chuyện của đàn bà. Song quá trình để đảm bảo khả năng được làm cha ở đàn ông cũng… chi-tiet