Tag Archive: nguyên nhân bệnh u xơ tuyến tiền liệt

Phì đại tuyến tiền liệt

Nguyên nhân nào đẫn tới bệnh u xơ tuyến tiền liệt ?

U xơ tiền liệt tuyến hay Phì đại lành tính tuyến tiền liệt là một sự tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở nam giới trung niên và cao niên. Trong u xơ tiền liệt tuyến, tuyến tiền liệt tăng kích thước và ép vào niệu đạo và bàng quanq, gây khó khăn cho tiểu… chi-tiet