Tag Archive: thước đo xuất tinh sớm

Thước đo xuất tinh sớm

Thước đo xuất tinh sớm

3 / 5 ( 4 bình chọn ) Trước đây, định nghĩa thế nào là xuất tinh sớm là một vấn đề không rõ ràng, chỉ dựa trên kinh nghiệm, lý luận của từng chuyên gia, không có bằng chứng thuyết phục. Có người căn cứ trên thời gian “làm bàn” của mấy ông, dưới… chi-tiet