Tag Archive: tỏa dương

tỏa dương

Chữa liệt dương bằng tỏa hương

 Chữa liệt dương bằng tỏa hương Tỏa dương còn có tên cu chó vì nó có hình thù như dương vật của chó, lại có ý kiến vì nó có tác dụng tráng dương như dương vật chó (cẩu pín). Trông nó như cây nấm màu đỏ, nâu sẫm. Hoa tím mùi hôi có ở… chi-tiet