Tag Archive: viêm da bao quy đầu

viêm da bao quy đầu

Chẩn đoán và điều trị viêm da quy đầu

Bao quy đầu là gì nhỉ ? Bao quy đầu là lớp da bên ngoài “cậu nhỏ” bao phủ toàn bộ đầu dương vật và miệng niệu đạo. Đối với các XY, đặc biệt là trước 7 tuổi, bao quy đầu tương đối dài, bao phủ toàn bộ đầu dương vật và lỗ niệu đạo. Sau… chi-tiet