Tag Archive: viêm niệu đạo không đặc hiệu

viêm niệu đạo không dặc hiệu

Biểu hiện và triệu chứng của viêm niệu đạo không đặc hiệu

Có thể nhận biết bệnh viêm niệu đạo không đặc hiệu qua một số triệu trứng như:   – Khi tiểu thấy đau rát và tiết ra dịch hơi trắng hoặc đục. – Dịch tiết có thể dai dẳng và nhiều nhất là lúc đi tiểu lúc sáng sớm (đó không phải là tinh dịch… chi-tiet