Tag Archive: vô sinh do xoắn tinh hoàn

vô sinh do xoắn tinh hoàn

Vô sinh do xoắn tinh hoàn

Xoắn tinh hoàn là tình trạng thừng tinh bị xoắn lại, làm tắc nghẽn một phần hay toàn bộ nguồn máu nuôi tinh hoàn.Và một trọng số nguyên nhân gây vô sinh nam  là bị xoắn tinh hoàn. Trong thời kỳ bào thai, tinh hoàn nằm trong ở bụng. Trong suốt quá trình phát triển,… chi-tiet