Tag Archive: xét nghiệm ebola

Xét nghiệm Ebola ở Việt Nam tiến hành thế nào?

Việt Nam đang tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm Ebola đạt chuẩn quốc tế tại các Viện và Bệnh viện trực thuộc trung ương để tiến hành đưa vào xét nghiệm phát hiện chính xác virus Ebola. “Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo trực tuyến phòng chống dịch bệnh… chi-tiet