viet-nam-tang-cuong- kiem-soat-chat-che-nguoi-den-tu-vung-dịch-ebola-2

Việt Nam kiểm soát chặt chẽ người đến từ vùng dịch ebola

Hệ thống kiểm dịch tại sân bay

Tư vấn miễn phí


img