Liên hệ

Phòng khám đa khoa Bắc Việt

Địa chỉ: Số 73 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: bacsithienhoa@gmail.com

Đường dây tư vấn: 0353.909.141 – 0389.25.25.73

Website: https://namkhoahanoi.vn

Trả lời