Danh mục: Tiểu Nhiều

Đi tiểu nhiều lần trong ngày có thể là một hiện tượng bình thường nhưng cũng có thể là một bệnh lý nguy hiểm. Vậy nguyên nhân đi tiểu nhiều lần trong ngày là gì?